Schots en Scheef Zuid-Oost
Schots en Scheef binnenterrein
Schots en Scheef hek
Schots en Scheef Noord-West
S_en_S-gebouw1
"Leef zonder beperkingen in de binnenstad van Groningen"
S_en_S-gebouw2
Binnen 10 minuten op de Grote Markt
S_en_S-gebouw3
Zorg op maat
S_en_S-gebouw4
Eigen regie

Woningen

Huur en zorg

Het bijzondere karakter van de 24 uurs oproepbare zorg voor huurders van de Schots en Scheef woningen kan alleen worden gewaarborgd door het beschikbaar blijven van de woningen voor huurders die daadwerkelijk dergelijke zorg afnemen. Daaruit volgt dat de huur en de zorg onlosmakelijk is verbonden met het huurcontract. Daartoe dient de huurder bij tekening van het huurcontract ook een aanhangsel te tekenen waarin de koppeling tussen huur en zorg afnemen vastgelegd is. 

Concreet betekent dit dat indien de huurder geen zorg meer afneemt dit leidt tot ontbinding van het huurcontract. Dit kan onder andere zijn vanwege overlijden huurder, verbetering van de fysieke gesteldheid of het vervallen van de indicatie.
Nijestee verhuurt deze woningen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een woning moet je in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je staat geregistreerd bij WoningNet.nl;
  • Je hebt een CIZ-indicatie voor tenminste 10 uur verzorging per week;
  • Je moet een rolstoelindicatie hebben van de gemeente Groningen.
PDF logo

Download de plattegrond van het wooncomplex
Overzichtstekening wooncomplex.pdf

Huurtoeslag

De huur van de woningen vallen binnen de normen voor de sociale sector, en zal altijd onder de huurtoeslaggrens blijven. Om in aanmerking te kunnen komen voor huurtoeslag hangt af van je inkomen en vermogen. 

Voor meer informatie kijk je op toeslagen, van de belastingdienst.